جرات

آیا شما هم با جرأت هستید یا مثل بعضی از افراد بی‌جرأت و بی باور هستید؟ چگونه می‌توان با جرأت بود و اعتماد به نفس بالا داشت پس برنامه این هفته هوای تازه را تعقیب کنید. هدف از آموزش اين مهارت،در حقيقت جرات بيان احساس،فکر،عقيده

2023-01-26
    كتاب صقر الجزيرة للعطار ج 4 pdf
  1. الفبا
  2. Definite
  3. This item: Double Dog Dare by Lisa Graff Paperback $8
  4. (ناظم الاطباء)
  5. A wonderful book: urgent, essential and fun to read
  6. (از اقرب الموارد)